• Schenge 4, 4335 XS Middelburg
  • info@medicsvitaal.nl
  • +31 (0) 628 826 487
  • Herstel en revalidatie
Skip Navigation Links

Algemeen

Pijn is een signaal van het lichaam dat er iets aan de hand is. Bij acute pijn is er sprake van uitwendig of inwendig letsel dat allerlei lichaamsreacties oproept. Juist deze reacties kunnen pijn tot gevolg hebben, omdat het gekwetste gebied minder goed bereikbaar wordt en afvalstoffen en zich er gaan ophopen en een blokkade opwerpen.
Bij chronische pijn wordt er bovendien vaak en langdurig medicatie toegepast waaronder pijnstillers. Echter vrijwel alle medicatie en pijnstillers hebben bijwerkingen.
Bij pijnklachten is het van belang dat de pijn behandeld kan worden zonder de nadelen van bijwerkingen. Pijnstillers zijn over het algemeen symptoombestrijders, maar de APS-behandelmethode is gericht op het wegnemen van de oorzaak van de pijn. Het prikkelt het herstel van de stofwisseling wat een natuurlijk proces van pijnbestrijding en genezing in gang zet.

Pijn- en Pijnbestrijding

- Acute pijn
- Chronische pijn
- Noceptive pijn
- Neuropatische pijn
- Psychogene pijn

Acute pijn.
Acute pijn is de pijn bijvoorbeeld direct na een ongeval. Ook pijn na een operatie wordt een acute pijn genoemd. Bij aanhoudende pijn langer dan drie maanden spreekt men over chronische pijn.
Acute pijn is de normale, voorspelbare, fysiologische reactie op een schadelijke prikkel. De pijn is duidelijk afgebakend en de ernst van de pijn staat in verband met de prikkelsterkte. In tegenstelling tot chronische pijn is acute pijn van beperkte duur. Acute pijn gaat over wanneer de prikkeling eindigt of bij genezing van een beschadiging. Acute pijn heeft een waarschuwende en beschermende functie: de pijn maakt iemand bewust van reeds aanwezig letsel en voorkomt verdere schade door aan te zetten tot vermijdingsreacties.

Chronische pijn.
Normaal gesproken wordt pijn als chronisch beschouwd als de pijn meer dan zes maanden aanhoudt hoewel kenmerken van chronische pijn zich al veel eerder kunnen openbaren. In tegenstelling tot acute pijn heeft chronische pijn de waarschuwende en beschermende functie van acute pijn verloren en wordt een ziekte op zich.
Chronische pijn is een zeer veel voorkomende aandoening. In Europa komt het bij één op de vijf volwassenen (19 procent) voor, en dat percentage neemt toe. Een derde van de chronische pijnpatiënten heeft ernstige pijn, en bijna de helft heeft voortdurend pijn.

Chronische pijn vermindert in sterke mate de kwaliteit van leven
De kwaliteit van leven van een patiënt kan heel sterk dalen als chronische pijn niet goed behandeld wordt. Behalve voortdurende pijn, kan de patiënt last krijgen van:
- slaapstoornissen
- een verminderde mobiliteit
- depressie.
Voor deze patiënten betekent pijn een fysieke, sociale en psychische handicap.

Noceptive pijn.
Wanneer er acuut gevaar dreigt of er sprake is van weefselbeschadiging dan waarschuwt het lichaam ons. Dit waarschuwen gebeurt doordat bepaalde receptoren reageren op pijnprikkels (stimuli). Men spreekt ook wel van een biologische functie.

Lichamelijke pijn (somatische pijn) wordt onderverdeeld in oppervlakkige pijn (denk aan kleine wonden of eerstegraads brandwonden). Maar ook de spieren kunnen pijnlijk zijn. In dit geval spreekt men van een diepliggender pijn. Voorbeelden hiervan zijn pijn in de botten, pezen, spieren, bloedvaten.
Maar ook bindweefselvlies dat een spiergroep bedekt bijv. myofasciale pijn.

Neuropatische pijn.
Dit wordt veroorzaakt door schade aan de zenuwvezels en de pijn komt uit de zenuwstructuren. Deze pijn vervult geen nuttige functie in tegenstelling tot de nociceptieve pijn. Deze vorm van pijn is vaak lastig te diagnosticeren en te behandelen.

Psychogene pijn.
Dit wordt veelal veroorzaakt door mentale processen en niet door fysiologische oorzaken. Voorbeelden hiervan zijn psychosomatische pijnen.